Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy Hollolan kunta 0146248-5

Hollolan kunta PL 66 15871 Hollola

Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjä-tunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja sala-sanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Kauppiaalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Kauppias ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Asiakkaan tiedot poistetaan asiakas-rekisteristä, kun niitä ei enää tarvita.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta verkkokauppa.hollola.fi ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail-palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun.

Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkko-kaupan hinnastossa tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Toimitusaika ja -tapa

Mobiilituote latautuu mobiilisovellukseen heti maksamisen jälkeen.

Paikat leireille, retkille ja tapahtumiin ostetaan ennakkoon Hollolan kunnan verkkokaupasta. Verkkokaupan kautta ilmoittaudutaan myös sellaisiin maksuttomiin toimintoihin, joiden osallistujamäärä on rajallinen. Paikat kaikkiin tilaisuuksiin täytetään ilmoittautumisjärjes-tyksessä.

Ilmoittautumista koskevat perumisehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Ostetun osallistumisen muuttamisesta tai perumisesta on aina sovittava erikseen. Peruutustapauksissa maksu palautetaan vain sairastapauksessa. Sairastapaus todennetaan lääkärin tai hoitajan antamalla todistuksella. Pyydämme asiakasta ottamaan kaikissa muutos- ja peruutustilanteissa yhteyttä siihen yhteyshenkilöön tai toiminnan vastuuhenkilöön, jonka tiedot on mainittu tapahtuman yhteydessä. Yhteys-henkilöiden tiedot löytyvät myös Hollolan kunnan verkkosivuilta.

Hollolan kunta voi peruuttaa toiminnan osallistujamäärän jäädessä alle määritellyn minimiosallistujamäärän. Toiminnan peruuntuessa tuotteen ostaneeseen henkilöön otetaan yhteyttä Hollolan kunnan toimesta. Maksettu osallistumismaksu palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Hollolan kunnalla ei ole velvollisuutta tarjota vastaavaa toimintaa peruuntuneen tilalle.

Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Hollolan kunta tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Hollolan kunnalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Hollolan kunta ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Hollolan kunta ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

Tietoturva

Hollolan kunta noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja kansallisen valvonta-viranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia.

Hollolan kunta on vastuussa niistä henkilötiedoista, joiden rekisterinpitäjänä Hollolan kunta toimii. Hollolan kunta vastaa siitä, että tietosuojan toteuttamisessa on otettu huomioon asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

Vahingonkorvausvastuu

Hollolan kunta vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Hollolan kunnan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Hollolan kunnan verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Hollolan kunta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Hollolan kunta on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.